Bijzondere voorwaarden geboortelijst geldig voor alle overeenkomsten gesloten t.e.m. 31/12/2017

Onderhavige bijzondere voorwaarden ("Voorwaarden") regelen de relatie tussen de Klant ("je", "jij") en de Verkoper ("wij", "ons"). Door de website van de Verkoper te gebruiken, het leggen van geboortelijsten, het bestellen of reserveren van artikelen op de geboortelijst aanvaard je dat deze bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

 1. 1Identiteit van de Verkoper en definities

  De Verkoper is: Etn. Fr. Colruyt nv, met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196, BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel.

  Lijstlegger: indien je een geboortelijst opent bij Dreambaby ben je eveneens Lijstlegger.

  Schenker: wanneer je één of meer van de door een Lijstlegger geselecteerde artikelen op een geboortelijst betaalt, ben je Schenker.

 2. 2Modaliteiten geboortelijst

  Het leggen van een geboortelijst staat alleen open voor particuliere klanten die in België wonen. Indien je een geboortelijst legt bij de Verkoper ben je geenszins verplicht alle artikelen op deze geboortelijst te kopen.

  Je kan een geboortelijst openen en consulteren in zowel de Dreambaby-winkels, Dreambaby Shops of Corners in DreamLand-winkels, Colruyt-winkels en op de Dreambaby-website.

  Om je geboortelijst te leggen, moet je een thuiswinkel kiezen. Je kan kiezen uit een Dreambaby-winkel, een DreamLand-winkel met Dreambaby Shop of Corner of een Colruyt-winkel.

  • Een Dreambaby-winkel als thuiswinkel:
   Wanneer je kiest voor een Dreambaby-winkel, kan je alle artikelen uit de Dreambaby-catalogus, op de Dreambaby-website en de artikelen die in die Dreambaby-winkel beschikbaar zijn, inclusief babykleertjes, op je geboortelijst plaatsen. Wegwerpluiers en andere artikelen dan deze die werden vernoemd, kan je niet op een geboortelijst plaatsen.
  • Een DreamLand-winkel met Dreambaby Shop of Corner als thuiswinkel:
   Kies je voor een DreamLand-winkel, dan kan je alle artikelen uit de Dreambaby-catalogus, op de Dreambaby-website, de artikelen die in die Dreambaby Shop beschikbaar zijn, inclusief babykleertjes, en babyspeelgoed uit de DreamLand-winkel op je geboortelijst plaatsen. Wegwerpluiers en andere artikelen dan deze die werden vernoemd, kan je niet op een geboortelijst plaatsen.
  • Een Colruyt-winkel als thuiswinkel:
   Als je voor een Colruyt-winkel als thuiswinkel kiest, kan je alle artikelen uit de Dreambaby-catalogus en op de Dreambaby-website op je geboortelijst plaatsen. Andere artikelen dan deze die werden vernoemd kan je niet op een geboortelijst plaatsen. Babykleertjes kan je niet op je geboortelijst plaatsen. Maar je kan de kleertjes wel rechtstreeks bij de Dreambaby-winkel gaan kopen. Tijdens de looptijd van je geboortelijst krijg je 10 % korting op babykleding als je je lijstnummer vermeldt aan de kassa.

  Het assortiment geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door de Verkoper gewijzigd worden.

  De Verkoper voorziet eveneens in de mogelijkheid om in het kader van de geboortelijst een bedrag te laten schenken in de vorm van geschenkcheques.

  De geboortelijst moet minstens 5 artikelen bevatten en een minimumwaarde van 250 euro hebben. Per baby of adres is slechts 1 geboortelijst toegestaan. De ouders kunnen geen afzonderlijke geboortelijst leggen. Indien dit toch gebeurt, zullen beide lijsten voor zover als mogelijk worden samengevoegd.

  Om van de eventuele korting van de Verkoper te genieten, moeten er minstens 5 artikelen worden aangekocht die een minimumwaarde van 250 euro vertegenwoordigen. Dit geldt alleen voor aangekochte artikelen, geschenkcheques die op je geboortelijst stonden tellen hiervoor niet mee. Tenzij anders werd vermeld, zijn kortingen en promoties van de Verkoper op artikelen uit het assortiment van de Verkoper, niet van toepassing op de artikelen van de geboortelijst.

  Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs inbegrepen zijn of afwijken van het artikel. Voor sommige artikelen is een (al dan niet uitgebreide) montage nodig of moet de klant voorbereidende werkzaamheden (metselwerken, grondwerken, vergunningen, aansluitingen van nutsvoorzieningen ...) uitvoeren. De klant is hiervoor als enige verantwoordelijk.

  Ondanks het feit dat de Verkoper hiervoor de nodige zorgvuldigheid in acht neemt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Om misverstanden te vermijden, verzoeken we je om altijd vooraf contact op te nemen met de klantendienst.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij vaststellingen van fraude, misbruik of elk ander oneigenlijk gebruik van de geboortelijst of in geval de goede werking van de dienst dit vereist, zonder voorafgaande kennisgeving, artikelen van een geboortelijst te verwijderen, dan wel geboortelijsten te annuleren of af te sluiten.

  In het geval een artikel, op een geboortelijst, niet meer beschikbaar zou zijn, wordt de Lijstlegger hiervan op de hoogte gebracht en stelt de Verkoper een alternatief voor. De Lijstlegger beslist zelf of hij dit voorgestelde alternatief accepteert, of of hij een ander artikel ter vervanging wenst toe te voegen.

  De geboortelijst blijft maximaal beschikbaar tot en met 2 maanden na de geboorte. Contacteer de klantendienst indien je hiervan wenst af te wijken. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke aanvragen al dan niet toe te staan.

  Betaalde artikelen of geschenkcheques worden in geen geval terugbetaald.

 3. 3Prijzen

  Prijzen slaan op het artikel zoals het woordelijk omschreven wordt en zijn inclusief btw. Bijkomende, verplichte leverings-,of andere administratieve kosten, worden apart vermeld.

  De prijzen voor artikelen op een geboortelijst zijn deze die gelden op het moment dat het artikel aan de lijst wordt toegevoegd. Op dat moment geldende kortingen of promoties worden niet in rekening gebracht voor de prijs van een artikel.

  Voor een levering aan huis, zoals bepaald in artikel 5 hierna, wordt de Lijstlegger een bijkomende kost van 22 euro – levering op weekdagen –of 30 euro – levering op zaterdag – aangerekend. De Verkoper biedt de Lijstlegger de eerste thuislevering gratis aan.

 4. 4Betaling

  De betaling gebeurt via een overschrijving of met een betaalkaart via de Dreambaby-website. De Schenker kan de artikelen die hij wil schenken eveneens betalen in een Dreambaby-, DreamLand- of Colruyt-winkel.

  Artikelen die op verzoek van de Schenker worden klaargelegd in een ColliShop-trefpunt in een Colruyt-winkel kunnen alleen in die Colruyt-winkel worden betaald door de Schenker. Deze artikelen blijven 3 weken beschikbaar in het ColliShop-trefpunt. De Schenker vindt ze daar terug onder zijn naam en adres. De schenker kan eveneens een artikel laten opsturen naar een Dreambaby-winkel of een DreamLand-winkel met een Dreambaby Shop of Corner en het daar betalen.

 5. 5Levering

  Leveringen gebeuren alleen op Belgisch grondgebied.

  • Een Colruyt-winkel als thuiswinkel
   De Schenker kan het artikel zelf afhalen, of door de Lijstlegger laten afhalen.

   In het eerste geval zal het artikel verstuurd worden naar de door de Schenker gekozen Colruyt-winkel, waar de Schenker het artikel op zijn naam en adres kan terugvinden in het ColliShop-trefpunt. Hij betaalt aan de kassa van de winkel. Het gereserveerde artikel blijft gedurende 3 weken beschikbaar. Indien het gedurende die termijn niet wordt afgehaald, wordt het artikel uit het ColliShop-trefpunt verwijderd. De schenker kan eveneens een artikel laten opsturen naar een Dreambaby-winkel of een DreamLand-winkel met een Dreambaby Shop of Corner en het daar betalen.

   In het tweede geval kan de Lijstlegger het door de Schenker vooraf betaalde en gekozen artikel in de thuiswinkel afhalen.

  • Een Dreambaby-winkel of DreamLand-winkel als thuiswinkel
   De Schenker kan het artikel zelf afhalen, of door de Lijstlegger laten afhalen.

   In het eerste geval kan de Schenker het artikel afhalen en betalen in de thuiswinkel van de Lijstlegger, vanaf 2 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Indien de Schenker het artikel vroeger wenst af te halen, dient hij de Dreambaby Advieslijn te contacteren. Indien het artikel beschikbaar is in een andere DreamLand- of Dreambaby-winkel, kan de Schenker het artikel ook daar afhalen en betalen met vermelding van het nummer van de geboortelijst. Daarnaast kan de Schenker het artikel ook laten leveren in een Colruyt- of Dreambaby-winkel of in een DreamLand-winkel met een Dreambaby Shop of Corner naar keuze, waar hij het artikel kan afhalen en betalen.

   In het tweede geval betaalt de Schenker het artikel in de winkel, via overschrijving of onmiddellijk online via Bancontact, Mastercard of Visa. Vanaf 2 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ligt het artikel klaar voor afhaling in de thuiswinkel van de Lijstlegger. Wanneer de Lijstlegger het artikel vroeger wenst af te halen, dient hij contact op te nemen met de Dreambaby Advieslijn.

  Artikelen die alleen in aanmerking komen voor thuislevering worden - na betaling - op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de straatdeur. De Lijstlegger staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De chauffeur kan bij levering een identiteitsbewijs vragen. De Lijstlegger tekent voor ontvangst van de levering. De aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging gaat over op de Lijstlegger op het moment van levering. Ingeval een tweede aanbieding nodig zou zijn omwille van de Lijstlegger, dan kan de Verkoper de hiervoor bijkomende leveringskosten aanrekenen.

  De eerste thuislevering wordt de Lijstlegger gratis aangeboden door de Verkoper.

  De door de Verkoper opgegeven leveringsdata zijn slechts indicatief.

 6. 6Terugname

  De Lijstlegger kan zijn oude elektrische of elektronische apparaat inleveren bij afhaling van het nieuwe apparaat als er via zijn geboortelijsteen nieuw artikel van hetzelfde type wordt aangekocht. Als hij hiervan gebruik wil maken in geval van een thuislevering, moet hij ten laatste 4 dagen vóór de levering contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper. In geval van afhaling in een winkel kan de Lijstlegger zijn oude apparaat inleveren bij de afhaling van het nieuwe, betaalde apparaat.

 7. 7Geen herroepingsrecht

  De Klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

 8. 8Klantendienst

  De Dreambaby Advieslijn is bereikbaar op 02 363 56 65 van maandag tot zondag van 8 tot 22 u., of via het contactformulier.

 9. 9Toepassing algemene voorwaarden

  De algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op deze bijzondere voorwaarden en vormen samen één geheel.

  In geval van tegenstrijdigheden tussen beide documenten, hebben de bepalingen van onderhavige bijzondere voorwaardenvoorrang op de algemene voorwaarden.

  Je kan de algemene voorwaarden hier terugvinden, of vraag ernaar in je winkel.

 10. 10XTRA

  Bij het leggen van een geboortelijst bij Dreambaby krijg je automatisch een Xtra-kaart, met tal van exclusieve voordelen. De algemene voorwaarden van Xtra vind je hier.